Våra tjänster

Vi erbjuder handledning, organisationsutveckling och utbildning. Vi genomför vår insatser i första hand på plats i verksamheten. Efter särskild introduktion kan vi också arbeta digitalt på samtliga videoplattformar.

Handledning

Arbetar du i ett människovårdande yrke?

Då är tillgång till god handledning nyckeln för ett hälsosamt arbetsliv. Vi på Consider har specifik erfarenhet av att handleda arbetsgrupper inom verksamheter som behandlar individer med diverse självdestruktiva beteenden. Utifrån senaste forskningsrön och beprövad erfarenhet stärker vi den anställdes förmåga att bemöta individer i nöd. Handledning erbjuds på individ eller gruppnnivå och passar såväl medarbetare som chefer.

two person holding map and clear compass
two person holding map and clear compass

Konsultation

Önskar ni få stöd med att utveckla eller förändra er organisation?

Vi på Consider hjälper till genom att:​

  • Utveckla, utvärdera och följa upp processer och projekt

  • Stödja och rådgiva chefer och ledningsgrupper

  • Erbjuda förändringskunskap och organisationslärande

person holding pencil near laptop computer
person holding pencil near laptop computer

Utbildning

Önskar du vidarutbilda dig eller din personal?

Vi på Consider erbjuder föreläsningar inom en rad ämnen, däribland:​

  • Problematisk ilska och aggressivitet

  • Känsloreglering och emotionsteori

  • Trauma och traumafokserat bemötande

  • Självskadebeteende

  • Suicidalitet

white and black abstract painting
white and black abstract painting