Consider Consultants

Consider Consultants är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom området psykologi. Vi fokuserar på handledning, konsultation och utbildning med särskild expertis inom området problematisk ilska och aggressivitet. Vi arbetar även med organisationsutveckling och har lång erfarenhet av utvärdering och uppföljning av organisationer samt ledarstöd.

black book on gray and white striped textile
black book on gray and white striped textile

Vårt uppdrag

Ofta är det i vardagsarbetet som händelser växer till större och omfattande förändringar. I relationer mellan oss och andra. Kunskap och personlig mognad är den nödvändiga grunden för bemötande och närvaro som professionell.

Consider förmedlar kunskap och erfarenhet, inom psykologi och beteendeförändring, från forskningens framkant. Syftet är att utveckla både den enskilda medarbetaren och verksamheten. Vårt arbete vilar på övertygelsen om människans möjlighet att överskrida sig själv. Drivkraften är det egna lärandet och viljan att förändras.

bare tree beside dirt road
bare tree beside dirt road
Johannes Larsson

Leg. psykolog och doktorand

Johannes är doktorand i klinisk psykologi vid Örebro universitet, med fokus på problematisk ilska hos vuxna och utvecklandet av internetförmedlade behandlingar för denna grupp. Han undervisar också vid psykologprogrammet och andra kurser vid samma universitet. Vid sidan av sin akademiska roll är Johannes även verksam som psykolog inom ungdomsvården på Staten institutionsstyrelse (SiS).

Våra medarbetare

Johannes Larsson

Leg. psykolog och doktorand i klinisk psykologi

Arthur Henningson

Seniorkonsult och VD Consider Consultants

Arthur är beteendevetare och seniorkonsult. Han har fungerat som processtödjare för flera utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Han har utvärderat pionjärprojekt, handlett ledningsgrupper och varit utbildare för utvecklingsprogram för chefer.

Han har också I samarbete med försvarshögskolan och Lidingö stad följt upp program för utvecklande ledarskap, varit bollplank och utomstående resurs för programansvariga.

Arthur har lång erfarenhet av organisationsutveckling och förändring. Han har varit extern resurs i flera förändringsprojekt och bidragit med kunskap kring lärande och organisationspedagogik.