Personalutbildning SiS ungdomsvård

Johannes Larsson

3/30/20241 min read

I början av april planerar Johannes att genomföra en tvådagarsubildning av ny behandlingspersonal på en av Statens instutitionsstyrelses (SiS) behandlingshem för skolpliktiga flickor. Syftet med utbildningen är att förse personalen med grundläggande kunskap inom områdena suicidalitet, självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och trauma. Fyra viktiga områden i arbetet med ungdomar inom SiS ungdomsvård.

Genom diskussion, övningar, och spridning av senaste forskningsrön är målsättningen att personalen ska få nya verktyg för att bättre bemöta denna ofta utsatta målgrupp.

Denna utbildning är förhoppningsvis början på ett samarbete där vi kan vidareutveckla än mer interaktiva utbildningsinsatser - där teori och praktik kan mötas i scenariobaserad träning.