Ilskebehandling över internet

Fördjupad emotionsregleringsträning för undertryckt ilska.

Johannes Larsson

5/29/20242 min read

Under våren har jag, Johannes, tillsammans med mina forskarkollegor vid Örebro universitet och Karolinska institutet samt fyra skickliga uppsatsstudenter genomfört en pilotstudie för att utvärdera en nyutvecklad behandling för undertryckt ilska. Projektet, som vi kallar Furia, pågick i fyra veckor och genomfördes online.

Deltagarna fick lära sig om undertryckt ilska och hur efterföljande ilskefantasier och grubbel kan leda till en destruktiv spiral av eskalerande ilska. De fick insikt i hur undertryckt ilska kan leda till fysiska hälsobesvär, såsom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, samt interpersonella problem, såsom oönskade konflikter till följd av passiv aggressivitet eller plötsliga ilskeutbrott efter lång tids uppdämd ilska.

Deltagarna fick också verktyg för att bli mer observanta och ickedömande gentemot känslor som ilska, att distansera sig från och hantera ilskna tankar och fantasier, samt strategier för att uttrycka känslomässiga behov på ett konstruktivt sätt utan att bli för aggressiva eller passiva i sin kommunikation.

Även om vi fortsatt inväntar studiens primära slutpunkt (3-månadersuppföljningen), ser de preliminära fynden lovande ut. Enligt analyser genomförda av uppsatsstudenter vid Örebro universitet, minskade både undertryckande av ilska och graden av ilskna fantasier och grubbel under behandlingens gång. Vi noterade även en ökning i konstruktiva uttryck av ilska.

Förhoppningsvis kommer jag snart kunna beskriva mer om projektet och de analyser vi för närvarande genomför. Tills dess rekommenderar jag den intresserade läsaren att läsa följande artikel (se referens nedan): https://psycnet.apa.org/record/2023-20193-001, Artikeln, skriven av vårt forskarteam, beskriver utvärderingen av tre typer av emotionsregleringsträning för ilska. Deltagarna randomiserades till träning i kognitiv omstrukturering, emotionell medvetenhet eller en kombination av dessa. Den kombinerade behandlingen (kognitiv omstrukturering + emotionell medvetenhet) visade sig vara mest effektiv och har legat till grund för utvecklingen av Furiabehandlingen.

Referens

Bjureberg, J., Ojala, O., Berg, A., Edvardsson, E., Kolbeinsson, Ö., Molander, O., Morin, E., Nordgren, L., Palme, K., Särnholm, J., Wedin, L., Rück, C., Gross, J. J., & Hesser, H. (2023). Targeting maladaptive anger with brief therapist-supported internet-delivered emotion regulation treatments: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 91(5), 254–266. https://doi.org/10.1037/ccp0000769